miércoles, 6 de diciembre de 2006

Clarobscurs constitucionals

La Constitució de 1978 provoca en els ciutadans estats d'ànim diferents. Per a uns, la majoria dels espanyols, és l'instrument adequat que ha permès consolidar un règim democràtic a Espanya, fer del nostre país un dels més avançats en drets i llibertats i, amb alguns clarobscurs, assegurar un Estat de benestar que està a punt d'igualar quant a prestacions la mitjana europea.


En canvi, altres ciutadans, insatisfets amb la situació, defensen la necessitat d'incrementar els drets mitjançant l'íncrement de l'autogovern de les comunitats autònomes i el reconeixement del dret a l'autodeterminació.

Lamentablement, i reconeixent que l'Estat de les autonomies ha permès equilibrar les diferències entre les diverses regions que conformen Espanya i igualar en drets els espanyols, el model territorial no ha resultat del tot satisfactori, perquè afavoreix l'aparició d'una castes polítiques locals, més preocupades moltes vegades en la defensa dels seus privilegis que en l'interès comú. Per tant, no podem saludar amb alegria la carrera que últimament s'ha iniciat en moltes comunitats autònomes per emular l'Estatut de Catalunya amb la pretensió de reproduir "petits Estats" a escala local.

Potser ha arribat el moment de replantejar-se aquest procés i pensar en la seva racionalització, que passa per la reforma del Senat per convertir aquesta cambra en la de la representació territorial, però també és imprescindible un increment de la coordinació entre totes les comunitats autònomes i l'Estat.

Finalment, és necessari plantejar-se certes dosis d'atreviment i considerar pertinent i per estudiar la recuperació d'algunes competències per part de l'Estat, per a la millora de la gestió dels serveis públics, perquè als ciutadans no els preocupa tant el titular de la competència com la competència del titular.

Jose Domingo Parlamentario por Ciudadanos en Cataluña (e-noticies) (06/XII/06)

0 comentarios: